Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Czarne dzięki #FunduszeEuropejskie EU* pozyskała 1.215.100 zł w ramach programu Granty PPGR. Dzięki pozyskanym funduszom zakupionych zostanie 419 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami do nauki zdalnej, które trafią do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Gmina Czarne podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 236/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

 

Strona Projektu :

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 

 

Polecamy