Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Zarządzanie Kryzysowe

Potrzebujesz pomocy? Widzisz zagrożenie?

Reaguj !W trosce o Twoje bezpieczeństwo !

NUMERY ALARMOWE SŁUŻB RATOWNICZYCH

1.    Pogotowie Ratunkowe – 999 
2.    Straż Pożarna – 
998
3.    Policja  - 
997
4.    Pogotowie Wodociągowe – 
59 83 33 672
5.    Pogotowie Ciepłownicze – 
59 83 33 746
6.    Pogotowie Gazowe - 
992
7.    Pogotowie Energetyczne – 
991 (59 841 62 00)
8.    Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – 
59 83 32076, 8-9 w.20

9. Telefon alarmowy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia - ogólny 112


NUMERY  TELEFONÓW  INSPEKCJI  I  INSTYTUCJI

1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – 59 83 41 142;
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 59 83 42 340;
3. Powiatowa Państwowa Inspekcja Weterynaryjna – 59 83 41 122;
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 59 83 45 147
5. Policyjny Telefon Zaufania – 85 670 27 37;
6. Bezpłatna Infolinia dla bezdomnych – 0 800 444 989;

Polecamy