Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Sprawozdanie 2018/2019

GMINA CZARNE

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,

tel. 598 332 079, fax: 598 332 353

www.czarne.pl email: ugczarne@czarne.pl

 

 

Walczymy z barszczem Sosnowskiego !!!

 

Sprawozdanie ze zwalczania Barszczu Sosnowskiego

Miasto i Gmina Czarne, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-8.S/74/2018 z dnia 26.06.2018 roku, realizuje zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne- etap I Koszt kwalifikowany zadania wynosi 103.881,00 zł. Wysokość dotacji wynosi 99.880,00 zł, co stanowi  96,15 % kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

w 2018r- 49 940,00 zł

w 2019r.- 49 940,00 zł

Opis zadania:

Na wszystkich powierzchniach zostały przeprowadzone zabiegi wykaszanie mechaniczne 4 razy w roku ( 2,590ha ) przez okres od maja do października przez okres dwóch lat 2018- 2019. Prace polegały na selektywnym niszczeniu osobników barszczu Sosnowskiego, poprzez spryskiwanie do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego ulegnie zniszczeniu.

Projekt zakładł dwa etapy likwidacji Barszczu Sosnowskiego w 2018 i 2019 roku przez:

  1. wykaszanie mechaniczne 4 razy w roku około ( 2,590 ha) w miesiącu V,VII, VIII, X

  2. wykaszanie ręczne 4 razy w roku ( 1,00 ha) w miesiącu V,VII, VIII, X

  3. mazakowanie ręczne przyrządami plecakowymi 4 razy w roku w miesiącu VI,VII, VIII, X

Cele realizacji projektu jest:

  1. zlikwidowanie populacji barszczu Sosnowskiego na powierzchni około 2,590 ha;

  2. zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z obecności barszczu Sosnowskiego i innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia;

  3. budowa systemu zbierania informacji o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne.

  4. planowany efekt ekologiczny został osiągnięty zlikwidowano ponad 20% populacji barszczu Sosnowskiego.

 

www.wfos.gdansk.pl

 

 

 

 

Polecamy