Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Sprawozdanie 2022

Sprawozdanie ze zwalczania Barszczu Sosnowskiego

 

Zadanie polegające na selektywnym niszczeniu osobników Barszczu Sosnowskiego, poprzez  wykaszanie mechaniczne oraz spryskiwanie do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu  powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego  uległ  zniszczeniu.

Obszar na którym było zadanie obejmuje 2,00 ha na działkach:

1)      nr 8 w miejscowości Czarne,

2)      nr 309/, 308/5, 308/7 w miejscowości Domisław,

3)      nr 311/1 w miejscowości Nadziejewo,

nr 71/3 w miejscowości Raciniewo własność prywatna

 

Efekt rzeczowy:

Prace polegały na selektywnym niszczeniu osobników barszczu Sosnowskiego, poprzez spryskiwanie  do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu  powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego  uległe zniszczeniu.

Zgodnie z harmonogramem usuwania barszczu Sosnowskiego:

1)      wykaszanie mechaniczne (2,00 ha) 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, X – 2022 r.;

2)      mazakowanie (2,00 ha) przyrządem plecakowym ręcznym 4 razy w roku w miesiącach:       V, VII, VIII, IX – 2022 r.

 

Efekt ekologiczny:

1.  Zlikwidowanie populacji barszczu Sosnowskiego na powierzchni około 2,00 ha;

2 Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z obecności barszczu Sosnowskiego i innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia;

3. Budowa systemu zbierania informacji o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne

4. Utrzymanie w niezmienionym stanie cennych form ochrony przyrody na terenie Gminy Czarne;

5. Wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w walkę z inwazyjnymi, obcymi gatunkami roślin oraz poprawa atrakcyjności walorów  przyrodniczych w naszej gminie

 

Informacje dodatkowe:

Warunki atmosferyczne w tym roku umożliwiły wykonanie zadania utrzymanie trwałości efektów ekologicznych i rzeczowych.

Powstała  biomasa  w ramach realizacji zadania została zutylizowana we własnym zakresie.

Burmistrz Czarnego

                                                                                                          /-/ Piotr Zabrocki

 

 

Gmina Czarne na podstawie umowy dotacji nr  WFOŚ/D/II-8.S/6345/2022 z dnia 7 września 2022 roku, realizowało zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn. "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne- etap IV. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 52.000,00 zł. Wysokość dotacji wynosi 50.000,00 zł, co stanowi 96 % kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Opis zadania:

            Prace polegały na selektywnym niszczeniu osobników barszczu Sosnowskiego, poprzez spryskiwanie do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu  powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego  uległ zniszczeniu.

Zgodnie z harmonogramem usuwania barszczu Sosnowskiego:

1)      wykaszanie mechaniczne (2,00 ha) 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, X – 2022 r.;

2)      mazakowanie (2,00 ha) przyrządem plecakowym ręcznym 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, IX – 2022 r.

Cele realizacji projektu był:

  1. zlikwidowanie populacji Barszczu Sosnowskiego na powierzchni około 2,00 ha;
  2. zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z obecności Barszczu Sosnowskiego i innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia;
  3.  budowa systemu zbierania informacji o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne.
  4. planowany efekt ekologiczny został osiągnięty zlikwidowano ponad 20% populacji Barszczu Sosnowskiego.
  5. planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.

 

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kwocie 50.000,00 zł

www.wfos.gdansk.pl


Polecamy