Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień

1.

NZOZ OPUS Poradnia Leczenia Uzależnień

 

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Mieszkańcy powiatu człuchowskiego

 

Tel. 609 528 568

opus@rnet.pl

Poniedziałek 8-18

wtorek 9-19

środa 8-15

czwartek 8-15

piątek, sobota, niedziela- zamknięte

Osiedle Wazów 8

 77-300 Człuchów

2.

SPZOZ
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnieni od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Tel. 59 834 22 81 wew. 315

spzozczluchow@wp.pl

 

Szczecińska 31
77-300 Człuchów

3.

SPZOZ
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Tel. 59 834 22 81 wew. 315

spzozczluchow@wp.pl

Ustala się z terapeutą
godziny przyjęcia

Szczecińska 31
77-300 Człuchów

4.

SPZOZ
Oddział Detoksykacji Alkoholowej

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Tel. 59 834 22 81 wew. 315

spzozczluchow@wp.pl

Całodobowo, trzeba zadzwonić najlepiej z skierowaniem do lekarza na odział, do sekretariatu albo do rejestracji aby się umówić

Szczecińska 31
77-300 Człuchów

5.

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" - EKO "Szkoła Życia"

 

psychoterapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych, konsultacje lekarskie, programy rehabilitacyjne, o środek przyjmuje matki z dziećmi, osoby uzależnione od narkotyków, zakażone 28.wirusem HIV i chore na AIDS

 

Osoby które potrzebują pomocy aby wyjść z uzależnienia

Tel. 59 83 234 13

59 83 237 87

59 83 229 64

wandzin@wandzin.pl

Poniedziałek-Piątek

7:00 – 15:00

Wandzin

77-300 Człuchów

6.

Klub Abstynenta „KROKUS”

 

Jest to miejsce, w którym następuje proces rehabilitacji, powrotu na łono rodziny, powrotu do społeczeństwa

Tel. 59 83 463 33

Tel. kom. 609 221 419

krokus.czluchow@wp.pl

Czynne: od środy do niedzieli w godz.17.00-20.00 - dyżury

Spotkania grup wsparcia osób współuzależnionych  czwartek godz. 18.00- grup wsparcia osób uzależnionych – piątek godz.18.00

ul. Szkolna 1A

77- 300 Człuchów

7.

Centrum Konsultacyjno-Informacyjne ds. Uzależnień w Człuchowie

 

Pomoc osobom z problemem uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w zakresie pomocy społecznej na rzecz rodzin patologicznie zagrożonych

Osoby które potrzebują pomocy aby wyjść z uzależnienia

Tel. 59 83 42 482

Tel. zaufania 59 83 41 900

umc@poczta.wp.pl

Pon. – pt. 8.00 - 12.00

pok. 11

Świetlica Socjoterapeutyczna

Pon. 17.00-20.00 terapeuta uzależnień i psycholog

Wt.17.00-20.00 terapeuta ds. przemocy

Śr.17.00-20.00 psycholog
Czw. 17.00-20.00 psycholog
Pt. 17.00-20.00 prawnik

ul. Szkolna 1

77-300 Człuchów

8.

Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomoc osobom z problemem uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w zakresie pomocy społecznej na rzecz rodzin patologicznie zagrożonych.

Osoby które potrzebują pomocy aby wyjść z uzależnienia

Tel. 52 39 89 242

 

 

ul. Dworcowa 15

77-300 Człuchów

9.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski w Człuchowie

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy
o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Mieszkańcy Miasta  Człuchów

Tel. 59 83 42 291

 

Inspektor ds. patologii, przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w godzinach pracy Urzędu Miejskiego- pokój nr 11

ul. Wojska Polskiego 1

77-300 Człuchów

10.

Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Gminy w Człuchowie

Realizacja zadań wynikających

z ustawy

o wychowaniu

w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmów

Mieszkańców  Gminy w Człuchowie

Tel. 59 83 410 01

 

 

ul. Szczecińska 33

77- 300 Człuchów

11.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnem

 

Mieszkańców Gminy Czarne

Tel. 59 83 335 43

 

Wtorek - 17  odbywają się mitingi grupy Anonimowych Alkoholików „BETA” - świetlica OPS

Czwartek -15-16: 30 dyżur pełni terapeuta ds. uzależnień i udziela pomocy osobom uzależnionym – pokój 4

- 16 : 30 odbywa się grupa wsparcia dla osób uzależnionych – świetlica OPS

ul. Leśna 5

77-330 Czarne

12.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Gminy Przechlewo

Mieszkańców Gminy Przechlewo

Tel. 5983 343 02

http://przechlewo.biuletyn.net/?bip=1&cid=197&bsc=N

 

ul. Człuchowska 26

77-320 Przechlewo

13.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Gminy Rzeczenica

 

Mieszkańców Gminy Rzeczenica

Tel. 59 83 317 22

wew. 17

http://www.rzeczenica.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=50&strona=1&sub=2&subsub=49

parter, pokój nr 8 – w godzinach pracy urzędu

czynny będzie dwa razy w miesiącu w godzinach: 15 :15 – 17:15

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 59 83 317 76.

Urząd Gminy w Rzeczenicy

 ul. Człuchowska 26

77-304 Rzeczenica

14.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Gminy Koczała

Realizacja zadań wynikających

z ustawy

o wychowaniu

w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Mieszkańców Gminy Koczała

Tel. 59 85 74 258

 lub 259

 

 

ul. Człuchowska 27

 77-220 Koczała

15.

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych

 

Ośrodek dla Osób Uzależnionych jako placówka rehabilitacji i resocjalizacji narkomanów

Mieszkańców Powiatu Człuchowskiego

Tel. 59 85 74 885

535 868 835

lekinia@teenchallenge.pl

 

Uzyskania informacji i zapisania się na listę oczekujących na przyjęcie w godz. od 9:00 do 15:00

Rekrutacja online: 
http://rejestracja24.pl/online/teenchallenge

ul. Łękinia 17

77-220 Koczała,

16.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

Schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej bez skierowania, bez względu na dochód, pobyt w placówce może trwać do 3 miesięcy. Ośrodek zapewnia: pomieszczenie do spania, pokój dzienny, miejsce zabaw dla dzieci, pomieszczenie do nauki, łazienkę, kuchnię, pomieszczenie do prania i suszenia, ponadto: pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna, medyczna konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc ( na prośbę ofiar )

Mieszkańców Powiatu Człuchowskiego

Tel. 52 554 00 45

dyżur całodobowy pod nr telefonu

664 721 527

 

sow@tuchola.pl

 

Poniedziałek - piątek
8.00 – 18.00
dyżur całodobowy pod nr telefonu 664 721 527

 

ul. Przemysłowa 6

89-500 Tuchola

 

17.

Infolinia – Anonimowi Alkoholicy

Infolinia skierowana jest do osób z problemem alkoholowym, osób zainteresowanych tym problemem, np. członków rodziny alkoholika lub osób zawodowo zajmujących się problemem alkoholowym

 

Tel. 801033242

aa@aa.org.pl

Codziennie od 8.00 – 22.00

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce ul. Chmielna 20

00-020 Warszawa

18.

Ogólnopolski telefon Zaufania narkotyki- Narkomania

Pomoc osobom uzależnionym

 

Tel. 801 19 99 90

Www.narkomania.org.pl

 

 

 

Polecamy