Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła

 

Realizuje projekt:

 

Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie

w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

realizowany w ramach Umowy nr

00004-65160-UM1100003/18 zawartej w dniu 6 grudnia 2018 roku

  

Przedsięwzięcie polega na kompleksowym remoncie kościoła filialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 05.04.1960r. nr rej. Zabytków województwa pomorskiego A-174 zgodnie z dokumentacją projektową pn. ,,Remont zabytkowego szachulcowego budynku kościoła filialnego p.w. świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie, gmina Czarne”.

Polecamy