Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Regionalna Instrukcja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Miejsce  zagospodarowania  przez  podmiot  odbierający  odpady  komunalne od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  danej  gminy  zmieszanych  odpadów komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice
http://www.zzonowydwor.pl
tel. 52 39 87 846, 52 33 55 062
fax 52 33 55 061

Polecamy