Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Poradnictwo z zakresu Interwencji Kryzysowej

1.

Centralne zarządzanie kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

Całodobowy dyżur: 22 361 69 00

dyzurny@rcb.gov.pl

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe

poczta@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Polecamy