Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Położenie

O GMINIE

 

Miasto i Gmina Czarne położone są peryferyjnie w zachodniej części powiatu człuchowskiego zajmującego południowo–zachodnią część województwa pomorskiego nad rzeką Czernicą na skraju doliny zachodniopomorskiej przy zbiegu trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego przy linii kolejowej Szczecinek-Chojnice. Przebiegające przez tereny szlaki komunikacyjne mają charakter regionalny i lokalny (trasy dróg wojewódzkich nr 201 Gwda-Barkowo i nr 202 Czarne-Rzeczenica). Od trasy dróg nr 22 Tczew-Kaliningrad miasto dzieli jedynie 16 km. Powierzchnia gminy wynosi 235 km2.

Geograficznie gmina Czarne położona jest w obrębie makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego obejmującego w tej części mniejsze jednostki fizyczno-geograficzne zwane mezoreginami.

Ukształtowanie powierzchni jest bardziej urozmaicone w środkowej, południowej i południowo-wschodniej części gminy. Ze względu na większą jej wysokość n.p.m. występują tu większe deniwelacje terenu. Niemal zupełnie płaska jest północna część gminy wchodząca w skład mezoregionu jakim jest Równina Charzykowska. Ogólnie biorąc teren gminy nachylony jest wyraźnie w kierunku północno–zachodnim od wysokości 208 m w okolicy Łoży, Biernatki i Bińcza do 115 m w widłach Gwdy i Szczyry.

Ważny element krajobrazu gminy Czarne stanowią wody powierzchniowe, głównie rzeki, w znacznie mniejszym stopniu jeziora ze względu na ich małą ilość i powierzchnię. Oś hydrograficzną stanowi rzeka Czernica o długości 53 km ze swymi dopływami Białą i Gnilcem, stanowiąca lewobrzeżny dopływ Gwdy. Na całej długości tworzy liczne zakola. Przecina ona obszar gminy a północnego wschodu ku południowemu zachodowi. Jej prawobrzeżny dopływ stanowi Gnilec. Jej wody są wodami pozaklasowymi – jeżeli chodzi o klasę, Umożliwiają jednak hodowlę ryb, urządzanie kąpielisk, i uprawianie sportów wodnych (kajakarstwo, wędkarstwo).

Południowo – wschodnią część gminy odwadnia rzeka Szczyra będąca również lewobrzeżnym dopływem Gwdy. Wody jej zaliczane są do II klasy czystości.

Obszar gminy Czarne należy do pomorskiej dzielnicy klimatycznej. Występujące tutaj warunki cechuje znaczny stopień kontynentalizacji. Cechą charakterystyczną gminy jest opóźnienie pór roku w stosunku do obszarów Polski południowo – zachodniej i centralnej, krótszy okres wegetacyjny oraz występowanie przymrozków. Średnia temperatura roczna wynosi około 7oC, średnie nasłonecznienie 4 godz. dziennie, wilgotność względna 80 %. Dosyć niska jest ilość opadów wynosząca 560 mm rocznie i ich niezbyt korzystny rozkład. Maksimum opadów przypada na lipiec i sierpień, a minimum na marzec. Ze względu na występowanie dużych obszarów leśnych występuje tu zjawisko różnic klimatu lokalnego.

 tekst zaczerpniety z http://lgdzc.pl/gmina-czarne/

Polecamy