Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Organizacje Pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Czarne:

 1. Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe
 2. Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego
 3. Uczniowski Klub Sportowy CHAMPION CZARNE
 4. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czarne
 5. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wyczechy
 6. Ludowy Zespół Sportowy „Skra” Bińcze
 7. Stowarzyszenie „Krzemień” Krzemieniewo
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo
 9. Stowarzyszenie „MÓJ ŚWIAT”
 10. Stowarzyszenie „Inspiracja”
 11. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa” im . Jana Pawła II w  Czarnem
 12. Stowarzyszenie „Brygada Inki”
 13. Strzelecki Bractwo Kurkowe
 14. Stowarzyszenie „EKO-BARĆ 1954r.”
 15. OSP Czarne
 16. OSP Bińcze
 17. Publiczna Szkoła Podstawowa STO w Bińczu
 18. Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu
 19. Koło Gospodyń Wiejskich w Nadziejewie
 20. Koło Gospodyń Wiejskich w Domisławiu
 21. Koło Gospodyń Wiejskich w Wyczechach
 22. Koło Gospodyń Wiejskich w Sierpowie

Na terenie Miasta i Gminy Czarne działają także Terenowe Oddziały Stowarzyszeń i Klubów:

 1. Oddział Wojskowego Koła PTTK Husaria
 2. Powiatowy Związek Niewidomych w Człuchowie koło w Czarnem
 3. Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Czarnem
 4. Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile
 5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Czarnem
 6. Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem
 7. Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe im. Obrońców Pokoju w Czarnem
 8. PZHGP Chojnice - Człuchów oddział Czarne
 9. Polski Związek Wędkarski koło Czarne

Polecamy