Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Informacje dla niesłyszących

Burmistrz Czarnego informuje, że osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy urzędowe

w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się

i może nastąpić:

w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne,

w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer +48 59 8332353 ,

w formie mailowej na adres ugczarne@czarne.pl

wysłanie pisma poprzez platformę ePUAP

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Polecamy