Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Gmina Rzeczenica

Projekt pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20.

Zadanie nr 15 Usługi opiekuńcze Gmina Rzeczenica. Projekt zakłada min. wprowadzenie opieki wytchnieniowej dla 5 osób niepełnosprawnych, której celem jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Wymiar godzinowy wynosi 240 godzin rocznie dla jednego uczestnika.

Założeniem Projektu jest min. wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi; poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Projekt zakłada aby dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki mogły dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Piknik Integracyjny 1

Piknik Integracyjny 2

Piknik Integracyjny 3

Piknik Integracyjny 4

Piknik Integracyjny 5

Piknik Integracyjny 6

Piknik Integracyjny 7

Polecamy