Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Gmina Czarne

                Beneficjent- Gmina Czarne jako partner wiodący w projekcie pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” zorganizowała w ramach zadań:

 • Zadanie 1- Organizacja czasu wolnego dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem animacji środowiskowych,

  - fotografia

  Zadanie 1 fotografia 2

  fotografia 1

  fotografia 2

  fotografia 3

  fotografia 5
 • rowery

  rowery

  - warsztaty rowerowe

  warsztaty rowerowe
 • Zadanie 2- Usługi opiekuńcze Gm. Czarne,
  - zakup ciśnieniomierzy

  ciśnieniomierze
 • Zadanie 4- Poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i rodziców,

  - Asertywna komunikacja

  Asertywna komunikacja

  - Warsztaty mediacje w rodzinie
 •  Warsztaty mediacje w rodzinie
 • Warsztaty mediacje w rodzinie 1
 • - Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia z logopedą

  Zajęcia z logopedą 1

  - Zajęcia z psychologiem

  Zajęcia z psychologiem
 • Zadanie 5- Zwiększenie ilości miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego.

  - poczęstunek dla uczestników

  zadanie 5 1

  - wyjazd do Teatru Baj Pomorski

  zadanie 5 2

  zadanie 5 3


następujące przedsięwzięcia.

            W ramach zadania 1 Miasto i Gmina Czarne zostało doposażone w sprzęt fotograficzny niezbędny do wprowadzenia uczestników projektu w świat fotografii. Zakupiono między innymi:

 • Zestaw lamp błyskowych,
 • Bezprzewodowy wyzwalacz lamp,
 • Tła wraz z systemem umożliwiającym ich zawieszanie,
 • Materiały dekoracyjne (m.in. Papier fotograficzny),
 • Możliwość wywołania zdjęć.

Ww. zadanie pozwoliło również zorganizować warsztaty bezpieczeństwa ruchu drogowego,   w którym zostało zakupionych 25 rowerów wraz z osprzętem, kaskiem ochronnym oraz kamizelką.

            Środki przeznaczone na Zadanie 2 zapewniły opiekę niepełnosprawnym mieszkańcom Miasta i Gminy Czarne. Dzięki nim osoby potrzebujące wg. spersonalizowanych potrzeb otrzymały:

 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • Opiekę wytchnieniową,
 • Asystenta osobistego os. Niepełnosprawnej.

Każdy podopieczny został również wyposażony w wyspecjalizowany sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi.

            Przedmiotem zadania 4 było poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i rodziców. Poprzez to zadanie zorganizowane zostały zajęcia/porady dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty dla osób bezrobotnych:

 • Zajęcia z logopedą dla dzieci,
 • Zajęcia z psychologiem dla dzieci,
 • Porady z psychologiem rodzinnym,
 • Porady z prawnikiem rodzinnym,
 • Warsztaty asertywnej komunikacji,
 • Warsztaty mediacji w rodzinie.

Uczestnicy warsztatów otrzymali zestawy szkoleniowe, wyżywienie oraz został im zapewniony transport z miejsca zamieszkania do punktów, w których odbywały się warsztaty.

            Fundusze Europejskie przeznaczone na zadanie 5 pozwoliły na zatrudnienie    4 wychowawców, którzy swoim wsparciem otaczają dzieci zamieszkujące Miasto i Gminę Czarne. Wychowawcy swoje dyżury pełnią w czterech miejscowościach: Czarne, Bińcze, Sierpowo oraz Wyczechy. Dodatkowo zakupiono materiały plastyczne, sprzęt sportowy do gier i zabaw podwórkowych oraz gry świetlicowe. Dzieci biorące udział w zajęciach otrzymują również poczęstunek.

Uczestnicy projektu mieli również możliwość wyjazdu do Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu. Zapewniono bilety, transport oraz wyżywienie.

Wszystkie świadczone względem uczestników usługi są bezpłatne.

            Zadania w projekcie pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” zostały zrealizowane dzięki Unijnej pomocy finansowej w wysokości 3.752 285,26 PLN

Polecamy