Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Przepisy prawa

 

PRAWO MIEJSCOWE:


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne  

Uchwała nr 0007.48.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.36.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne.

Uchwała nr 0007.36.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne.

 Uchwała nr 0007.48.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Uchwała nr 0007.47.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.


Uchwała nr 0007.50.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Uchwała nr 0007.49.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.


Uchwała nr 0007.43.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


Uchwała nr 0007.35.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 0007.5.2013 z dnia 4 marca 2013 r.w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.


Uchwała nr 0007.34.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 14 września 2020 r. w sprawie w uchylenia uchwały.


Uchwała nr 0007.79.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 0007.3.2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 r. Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Uchwała nr 0007.4.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne.


Uchwała nr 0007.3.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.


 Uchwała nr 0007.2.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.


Uchwała nr 0007.12.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.


Uchwała nr 0007.55.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała nr 0007.66.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia terminu,częstotliwości i trybu  uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.


Uchwała nr 0007.22.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 
Polecamy