Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Budowa Obiektów małej architektury – placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji

 

pn.: ,,Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności – na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy”

 

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Projekt objęty PROW na lata 2014-2020 polegał na stworzeniu mieszkańcom i odwiedzającym teren Ziemi Człuchowskiej miejsca do wspólnego odpoczynku i spędzania wolnego czasu.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie LGD Ziemi Człuchowskiej poprzez budowę obiektów małej architektury – placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pn.: ,,Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy”.

 

Koszt Całkowity realizacji operacji: 129 965,00 zł

 

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Polecamy