Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Dla mieszkańca
Azbeztowe archiwum

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZARNE –

 

 

 

EDYCJA 2016 r.

w roku 2016, zostało zakończone i dofinansowane przez:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  kwocie 10 642,00 ; www.wfosigw.gda.pl

Zgodnie z zawartą w dniu 29.07.2016r. pomiędzyWojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu PriorytetowegoNarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2). -Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Cześć 1) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” a Gminą Czarne umową na realizację przedmiotowego zadania przeznaczona została dotacji w wysokości 10 642,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały (w okresie: czerwiec - październik) prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwianie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz sam transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 22,99 Mg.

Całkowita kwota zadania – 12 982,50 zł.

14 wniosków objętych dotacją

 

 

EDYCJA 2017 r.

w roku 2017, zostało zakończone i dofinansowane przez:

1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 6 955,80 zł, www.wfosigw.gda.pl

2.

Zgodnie z zawartą w dniu 18.08.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu PriorytetowegoNarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2). -Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Cześć 1) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” a Gminą Czarne. W ramach zadania wykonane będą (czerwiec/październik) prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwianie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz sam transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 24,19 Mg.

Całkowita kwota zadania –10 016,38 zł.EDYCJA 2019/2020”

, zostało zakończone i dofinansowane przez:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  kwocie  89.535,00 zł; www.wfosigw.gda.pl

  2.  

Zgodnie z zawartą w dniu 30.01.2020r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu
o postanowienia Programu Priorytetowego
NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2). -Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Cześć 1) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” a Gminą Czarne umową dotacji nr WFOŚ/D/II-8.S/322/2020/AZBEST-2019 na realizację zadania pod nazwą „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne” edycja 2019/2020 na realizację przedmiotowego zadania przeznaczona została dotacja do kwoty 109.500,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały (w okresie: czerwiec - październik) prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwianie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz sam transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty na poziomie 161,740 Mg.

Całkowita kwota zadania – 109.194,10 zł.

21 wniosków objętych dotacją

 

Zakończenie w 2022 roku zadania

pn.: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY CZARNE – EDYCJA 2021”

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZARNE – EDYCJA 2021”, zostało zakończone i dofinansowane w formie dotacji w  kwocie  32.812,00

 

            Zgodnie z zawartą w dniu 15.10.2021r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” a Gminą Czarne.

W ramach zadania wykonane zostały  prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwianie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz sam transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Efekt ekologiczny i został osiągnięty na poziomie 151,110 Mg.

Efekt  rzeczowy 22 nieruchomości objęte dotacją  w tym:

3 nieruchomości na demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwianie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

19 nieruchomości  transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Dofinansowane ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 www.wfos.gdansk.pl

 

Polecamy