Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Festyn Ekologiczny - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów To NIE WYSYPISKO ŚMIECI

 

 

Gmina Czarne realizuje zadanie pod tytułem :

FESTYN EKOLOGICZNY – PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW TO NIE WYSYPISKO ŚMIECI

 

Koszty kwalifikowane zadania 52 484,58

dotacja z środków WFOŚiGW w Gdańsku 50 000,-

Projekt skierowany do Mieszkańców Gminy Czarne. 
W ramach projektu odbył się w dniu 03 czerwca 2022 roku Festyn Ekologiczny na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadziejewie. Przeprowadzono konkurs dla klas IV-VIII pt. ,,Wpływ odpadów na życie i zdrowie zwierząt”. Rozdano Mieszkańcom Gminy 1000 sztuk bawełnianych toreb na zakupy i karty pracy. Zostały przeprowadzone prelekcje przez przedstawiciela Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW powstał film edukacyjny na temat poprawnej segregacji odpadów. Odpowiadamy również na pytanie czym jest PSZOK i jakie odpady tam dostarczamy.
Kluczowym założeniem planowanej kampanii edukacyjnej była edukacja w zakresie zmiany sposobu myślenia na temat poprawnej segregacji odpadów – czy to się opłaca ? Kampania miała uświadomić mieszkańcom co to jest recykling, że jest to skuteczna metoda przetwarzania śmieci, dzięki której dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem naszej cywilizacji a stanem środowiska. Poprzez zabawę, informujemy, edukujemy, kształtujemy wiedzę mieszkańców i tłumaczymy jak zmieniać zachowanie w kontekście zachowań prośrodowiskowych. Kampania jako działanie informacyjno – edukacyjne, miała znaczące oddziaływanie edukacyjne i zbudowała świadomość we wszystkich aspektach kampanii. Dodatkowo było znakomitą płaszczyzną promocji działań gminy, integracji społeczności lokalnej wokół wspólnego celu jakim jest dbanie o nasze wspólne dobro – nasze środowisko, nasze otoczenie. Zadanie pn. ,,Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to nie wysypisko śmieci” miało na celu ukazanie dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom naszej gminy jak funkcjonuje PSZOK. Celem Gminy Czarne było ukazanie, że PSZOK to nie wysypisko śmieci, ale punkt do którego Mieszkańcy gminy mogą dostarczać odpady wyłącznie posegregowane. Dodatkowym atutem tego miejsca jest ścieżka dydaktyczno-edukacyjna połączona ze strefą rozrywki (skatepark).
Przedstawiciele Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie zorganizowali pogadankę na temat nie wyrzucania odpadów komunalnych i problemowych do lasu. Przekonywali, że odpady powinny być dostarczane do odpowiednich miejsc, pojemników i PSZOK-u.
Partnerzy Projektu:
1. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem;
2. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie;
3. Szkoła Podstawowa w Wyczechach;
4. Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem;
5. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór;
6. Bank Żywności w Chojnicach.
Partnerzy Medialni:
1. TV Czarne;
2. REMIX MEDIA.
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Obejrzyj film poniżej

 

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia – osiągnięty efekt ekologiczny - pn. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to nie wysypisko śmieci.

 

Kluczowym założeniem planowanej kampanii edukacyjnej była edukacja w zakresie zmiany sposobu myślenia na temat poprawnej segregacji odpadów – czy to się opłaca ? Kampania miała uświadomić mieszkańcom co to jest recykling, że jest to skuteczna metoda przetwarzania śmieci, dzięki której dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem naszej cywilizacji a stanem środowiska. Poprzez zabawę, informowaliśmy, edukowaliśmy, kształtowaliśmy wiedzę mieszkańców i tłumaczyliśmy jak zmieniać ich zachowanie w kontekście zachowań prośrodowiskowych. Kampania jako działanie informacyjno – edukacyjne, miało znaczące oddziaływanie edukacyjne i zbudowało świadomość we wszystkich aspektach kampanii. Dodatkowo było znakomitą płaszczyzną promocji działań gminy, integracji społeczności lokalnej wokół wspólnego celu jakim jest dbanie o nasze wspólne dobro – nasze środowisko, nasze otoczenie. W roku 2020 w Gminie Czarne został otwarty po modernizacji nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Nadziejewie. Zadanie pn. ,,Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to nie wysypisko śmieci” miało na celu ukazanie dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom naszej gminy jak funkcjonuje PSZOK. Celem Gminy Czarne było ukazanie, że PSZOK to nie wysypisko śmieci, ale punkt do którego mieszkańcy gminy mogą dostarczać odpady wyłącznie posegregowane. Dodatkowym atutem tego miejsca jest ścieżka dydaktyczno-edukacyjna połączona ze strefą rozrywki (skatepark). Na terenie PSZOK-u znajduje się salka edukacyjna, w której podczas festynu w dniu 03 czerwca 2022 r. zostały przeprowadzone trzy prelekcje przez przedstawiciela Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze Sp. z.o.o oraz został wyświetlony film edukacyjny. Poprzez realizację zadania, którego działania opierały się min. na udziale dzieci wpływ był przekazywany na świadomość rodziców, aby tworzyć przychylny klimat związany m. in. z segregacją odpadów u źródła, prawidłowym sposobem postępowania z odpadami oraz z właściwym dostarczaniem odpadów do PSZOK-u. Gmina Czarne zamierza niniejszą kampanią kontynuować realizację działań zmierzających do regularnego edukowania mieszkańców w zakresie zachowań prośrodowiskowych, selektywnej zbiórki odpadów, promowania PSZOK-u jako punktu odbierającego odpady tylko posegregowane i innych kwestii o niebagatelnym znaczeniu dla ochrony środowiska. Przekaz ten skierowaliśmy do dzieci ze szkół z terenu gminy oraz do wszystkich mieszkańców Gminy Czarne – około 7 tys. osób.

 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono:

1. Gminny konkurs pn. Wpływ odpadów na życie i zdrowie i zwierząt, który przeprowadzono w dwóch kategoriach:

  • Klasy IV - VI – prezentacja multimedialna ( maksymalnie 10 slajdów)
  • Klasy VII –VIII - prezentacja multimedialna ( maksymalnie 15 slajdów)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przesłanie przez szkołę do dnia 20 maja 2022 r. karty zgłoszenia ucznia wraz z prezentacją na płycie CD/DVD do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ulica Moniuszki 12, 77-330 Czarne w godzinach pracy urzędu.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół:

1. Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie,

2. Szkoły Podstawowej w Wyczechach,

3. Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem.

Łącznie dostarczono 19 prac.

W kategorii klas IV-VI jury przyznało pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

W kategorii klas VII-VIII jury przyznało pierwsze, dwa drugie i dwa trzecie miejsca.

Pozostali uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie pn. Wpływ odpadów na życie i zdrowie zwierząt, otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia w postaci powerbanka. Wręczenie nagród nastąpiło w dniu 03 czerwca 2022 r. podczas festynu ekologicznego na PSZOK-u w Nadziejewie.

2. W ramach projektu zrealizowano 3 prelekcje podczas Festynu Ekologicznego przez pracownika Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym i Dworze i ponad 20 godzin lekcyjnych na terenie szkół Gminy Czarne z wykorzystaniem zakupionych kart pracy. Podczas rozwiązywania uczniowie mieli możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy na temat poprawnej segregacji odpadów, oraz o tym czym jest PSZOK i jakie tam wywozimy odpady. Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć szkoły zamieściły na swoich profilach społecznościowych: https://www.facebook.com/SPwCzarnem, https://pl-pl.facebook.com/szkolapodstawowa.krzemieniewo/. Karty zostały dostarczone do Czarneńskiego Centrum Kultury i przekazane na świetlice wiejskie, dostarczone do Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka i Zakładu Aktywności Zawodowej i Domu Pomocy Społecznej w Czarnem: https://dpsczarne.pl/?p=27804. Karty zostały również rozdane mieszkańcom gminy Czarne podczas festynu ekologicznego w dniu 03 czerwca 2022 r. Dodatkowo zamieściliśmy karty pracy na naszej stronie internetowej w celu pobrania ich przez mieszkańców i odwiedzających stronę naszej gminy.

3. W ramach projektu zaprojektowane zostały 4 rodzaje toreb wielokrotnego użytku przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czarne. Na torbach pojawiła się grafika recyklingu, nazwa PSZOK, logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i herb Gminy Czarne. Torby Ekologiczne zakupiono w ilości 1000 sztuk. Zostały rozdane podczas Festynu Ekologicznego, który odbył się 03 czerwca 2022r. Torby cieszyły się dużym zainteresowaniem, ciekawostką było to, że torby różniły się kolorem rączek, które odpowiadały poszczególnym frakcjom odpadów: plastik, papier, szkło, zmieszane.

4. Festyn Ekologiczny, który odbył się w dniu 03 czerwca 2022r. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadziejewie. W ramach partnerstwa udział wzięły Szkoła Podstawowa w Wyczechach, Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie oraz Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny pseudonim ,,INKA” w Czarnem. Dzieci, młodzież i opiekunowie zostali dowiezieni na teren PSZOK-u transportem opłaconym przez Gminę Czarne. Festyn odbywał się w trzech turach w godzinach od 09:00-15:00. Gości przywitał Burmistrz Czarnego Piotr Zabrocki. Dzieci i młodzież oraz dorośli zostali oprowadzeni po terenie PSZOK-u. Mieli okazję zwiedzić ścieżkę edukacyjną znajdującą się na PSZOK-u. W salce edukacyjnej odbyła się premiera filmu edukacyjnego na temat poprawnej segregacji śmieci, czym jest PSZOK i jakie odpady tam lądują, oraz swój wykład przeprowadziła przedstawicielka Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Po części teoretycznej uczestnicy otrzymali szansę sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności na temat poprawnej segregacji odpadów oraz mieli możliwość dać drugie życie odpadom.

W ramach festynu swoje stoiska zaprezentował Bank Żywności z Chojnic, który to w ciekawy sposób opowiedział w jaki sposób nie marnować żywności. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz upominki za uczestnictwo w warsztatach. Kolejne stoisko wystawił Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, który poprowadził warsztaty z recyklingu. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz upominki za uczestnictwo w warsztatach.

Gmina Czarne do udziału w festynie zaprosiła Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie, które wystawiło stanowisko edukacyjne. Pracownicy Nadleśnictwa zorganizowali pogadankę na temat nie wyrzucania odpadów komunalnych i problemowych do lasu. Przekonywali, że odpady powinny być dostarczone do odpowiednich miejsc, pojemników i PSZOK-u, a nie zostały wyrzucane do lasu. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz upominki za uczestnictwo w warsztatach.

Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem przeprowadziło zajęcia i warsztaty dla uczniów szkół z terenu Gminy Czarne i jej mieszkańców. Podczas festynu wystawiono 2 stoiska animacyjne oraz 5 stanowisk warsztatowych dla uczestników festynu . Każde ze stanowisk było poświęcone innej frakcji odpadów ( szkło, makulatura, plastik, odzież, opony).

 

  1. Stoisko animacyjne – Koło fortuny – konkursy wiedzy o odpadach.
  2. Stoisko animacyjne – układanie dużych i małych puzzli ekologicznych, rebusy, krzyżówki i łamigłówki o tematyce ekologicznej.
  3. Stoisko warsztatowe - Przygotowywano kwietnik i ozdoby ogrodowe z opon, które zostały na wyposażeniu PSZOKU.
  4. Stoisko warsztatowe - odzyskiwano szklane niepotrzebne słoiki, w których znalazł się tzw. ,,las w słoiku”, warsztaty z tworzenia świeczek ekologicznych.
  5. Stoisko warsztatowe – warsztaty z tworzenia zakładek do książek, ramek do zdjęć, lampionów i innych ozdób do wyposażenia domu z makulatury.
  6. Stoisko warsztatowe – warsztaty tworzenia ozdobnych pudełek do przechowywania z butelek plastikowych.
  7. Stoisko warsztatowe – warsztaty malowania worków ekologicznych, tworzenia ekobreloków z niepotrzebnych bawełnianych materiałów.

 

Wszystkie zakupione materiały były oczywiście odpowiednio oznakowane logotypami WFOŚiGW oraz Gminy Czarne i otrzymały akceptację WFOŚiGW.

Zadanie realizowane było zgodnie z założonym harmonogramem. Na terenie Gminy Czarne rozwieszone zostały plakaty informujące o festynie ekologicznym.

Cały przebieg kampanii był na bieżąco relacjonowany przez stronę https://pl-pl.facebook.com/UMiGCzarne/. Relacja z festynu ekologicznego, który odbył się 03 czerwca 2022 r. była transmitowana przez TV Czarne oraz REMIX MEDIA. Zrealizowany film edukacyjny oraz karty pracy dostępne są na stronie www.czarne.pl.

 

Sprowozdanie w formie PDF

Karty Pracy do pobrania format PDF

 

 

 

 

Polecamy