Czwartek 8 czerwca 2023
Imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Gmina
czarne
Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica

"Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica"

 

Zakończyły się prace budowlane związane z budową infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych rzeki Białej i Czernicy w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Biała i Czernica”. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie turystyczne szlaków kajakowych rzeki Białej i Czernicy na terenie gminy Rzeczenica i Czarne poprzez budowę niezbędnej infrastruktury kajakowejtj.: przenosek przy przeszkodach, budowę i rozbudowę przystani kajakowych z zagospodarowaniem przyległego terenu i zastosowanie spójnego systemu oznakowania szlaków dla przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim”.
W ramach projektu powstała infrastruktura kajakowa w 7 lokalizacjach wzdłuż rzeki Białej i Czernicy na terenie gminy Rzeczenica i Czarne:

1)      Przystań kajakowa i pole biwakowe w Sporyszu

2)      Przenoska w miejscowości Przyrzecze

3)      Przystań kajakowa  w miejscowości Łuszczyn

4)      Przystań kajakowa i pole biwakowe w miejscowości Międzybórz

5)      Pole biwakowe w miejscowości Jeziernik

6)      Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości Jeziernik

7)      Przenoska w miejscowości Czarne                                                                                                                    

Inwestycja dotyczyła  budowy następujących elementów:

- Ciągi komunikacyjne o nawierzchni żwirowej i obrzeża z palików o szer. 1,66 m - łączna dł. 122 m, ciągi o szer. 1,36 m – łączna dł. 12 m;

- Ciągi komunikacyjne o naw. z kostki betonowej o szer. 1,62 m – łączna dł. 33 m;

- Zatokę postojową z parkingami- 4 szt., łączna pow. 790,65 m2

- Przystań z pomostem i urządzeniem brzegu - 4 szt.

- Pomost do cumowania kajaków - 1 szt.

- Umocnienie brzegów - 5 szt.

- Małe altany – 10 szt.

- Duże altany – 4 szt.

- Ławostoły – 21 szt.

- Suszarki na kajaki – 21 szt.

- Ogrodzenie terenu – łączna dł. 229,5 m

- Kosze na śmieci – 12 szt.

- Tablice informacyjno- promocyjne – 7 szt.

- Osłony przenośnego sanitariatu – 6 szt.

- Paleniska z 4 ławkami – 4 szt.

- Rynny dla kajaków – 2 szt.

- Barierki ochronne – dł. 8,5m

- Skrzynka energetyczna  230V

Infrastruktura szlaków kajakowych zapewni właściwą obsługę ruchu turystycznego, dobrą dostępność szlaków kajakowych oraz bezpieczeństwo ich użytkowników. Dodatkowo przyczyni się do ograniczenia nadmiernej ingerencji turystów w środowisko naturalne, przez co pozwoli chronić przyrodę i jej zasoby.
Całkowity planowany koszt zadania to kwota 1 689 791,89 zł ( w tym 1 538 707,19 zł dotyczy gminy Rzeczenica). Wysokość dofinansowania objętego programem to kwota w wysokości 1 443 973,11 zł. (w tym 1 307 901,12 zł dotyczy gminy Rzeczenica).- Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminą Czarne.

Polecamy